ชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา

ประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 นำคณะตรวจติดตาม การจัดการขยะและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หมู่บ้านต้นแบบของการจัดการขยะ รางวัลชนะเลิศ โครงการชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ในโอกาสนี้ ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน พร้อมผู้นำชุมชนบ้านป่าบุกให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น