ขวัญใจชาวบ้านงานบุญ

สจ.เต้-สุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียใหม่ เดินสายร่วมงานบุญงานกุศลกับพี่น้องชาวตำบลบ้านแม (ในภาพ) ร่วมงานแห่สรงนํ้าพระธาตุทันใจที่วัดท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยเดินร่วมขบวนสรงนํ้าอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานบุญประจำปี ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น