เมืองแม่โจ้ใช้กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรีแม่บ้าน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จากการนำของนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรี พร้อมทีมงานบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกโดยใช้ชื่อว่าโครงการกีฬาชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และสตรีแม่บ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกกลุ่มและทุกชุมชน แบ่งออกเป็น 3 สี เขต 1 สีแดง เขต 2 สีชมพู เขต 3 สีขาว

นายปิยะศักดิ์ กล่าวว่า การจัดกีฬาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และมีการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาของกลุ่มต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้มีระเบียบ วินัย เคารพในกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากลด้วย

สำหรับกีฬาพื้นบ้านมีทั้งหมดกว่า 15 ประเภท แบ่งเป็นชายหญิง บางรายการเหมาะกับกลุ่มสตรี บางประเภทเหมาะแก่การเล่นของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทัดเทียมกันอย่างสนุกสนานตลอดการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมผูับริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้นำโดยนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กับทีมกลุ่มสตรีแม่บ้านที่นำทีมโดยนางเบ็ญจวรรณ์ สุรินทร์ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้

ทับตะวัน
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น