การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม” การฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ ณ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น