“ศูนย์ประสานงานช่วยชาวจีนฯ” กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน

นครเชียงใหม่ได้ชื่อติดอันดับว่าเป็นเมืองแห่งในความฝันของนักท่องเที่ยวชาวจีน…ฝันว่าอยากจะมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

จึงไม่แปลกอะไรเลยที่ในปีๆหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมหาศาลมากถึง 1 ล้าน 4 แสนคนต่อปี และจะทวีมากยิ่งๆขึ้นจนสถิติสครองอันดับแชมป์ของไทยเรา และแน่นอนที่สุดจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนับล้านคนมุ่งหน้ามาเมืองเชียงใหม่

ย่อมมีปัญหาตามมามากมายหลายประการ…จึงได้ก่อตั้งกันขึ้นมา “ศูนย์ประสานงานช่วยชาวจีนเชียงใหม่”

ได้เปิดศูนย์ฯอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด และรองลงมาช่วยเหลือของหาย หรือถูกฉกชิงวิ่งราวและทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับความบาดเจ็บ และช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่จะให้ความสะดวก ดูแลและสื่อสารกันเข้าใจในเรื่องภาษา อีกทั้งจะช่วยลดปัญหานักท่องเที่ยวพฤติกรรมไม่ดีลดลง

และในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แห่มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ จะได้เข้าใจในด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา มากยิ่งขึ้น

ได้มีพิธีเปิดขึ้นที่ “สมาคมฮากกา ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีผู้ใหญ่ในบ้านเมือง “กฤษณ์ ธนาวณิช” ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย “มร.เหยิน อี้ เซิน” ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ “มร.เจียง เหยียน” รองประธานสมาพันธ์การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแห่งชาติจีน เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชาวจีนเชียงใหม่ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

ชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวและชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่….ที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ

ผู้จัดการศูนย์ฯประจำเชียงใหม่ “เกรียงศักดิ์ เจริญพันธ์ดี” ได้เปิดเผยว่า ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนวันละ 5-10 ราย มาขอความช่วยเหลือในเรื่องประสบปัญหาในด้านต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 น. ไปถึง 17.30 น. หรือนอกเวลาติดต่อได้ที่เบอร์โทร.081-882-3283

ม้าเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น