มวลชนคน 2 อำเภอ รวมพลป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวย ร่วมกับ นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมชุดเฉพาะกิจประจำอำเภอ ปกครอง ทหาร อุทยาน ป่าไม้ ของทั้งสองอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านชุดปฏิบัติงาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบลสันสลี อำเภอวียงป่าเป้า พร้อมมวลชนฝ่ายอำเภอแม่สรวย 600 คน และมวลชนของอำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 500 คน รวมสองอำเภอ จำนวน 1,100 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ระหว่างรอยต่อของทั้งสองอำเภอ ระหว่างบ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่     สรวย มาที่บ้านลอจอ หมู่ที่ 23 ตำบลท่าก๊อ กลุ่มบ้านจะแส กลุ่มบ้านเล่าย่าง มาที่บ้านบาหรา หมู่ที่ 19 บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าก๊อ ,อำเภอเวียงป่าเป้า บ้านป่าคา แม่ปูนน้อย ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพิ่มคนในการลาดตระเวน ป้องกันคนที่ล่าสัตว์หาของป่า และมีข้อตกลงร่วมกัน ดูแลสองพื้นที่รอยต่ออย่างเข้มแข็งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น