สหพันธ์การเกษตรภาคเหนือ จ.ลำพูน ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ

สมาชิกสหพันธ์การเกษตรภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้รัฐบาล ดำเนินโครงการธนาคารที่ดิน และโครงการโฉนดชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร มีที่ดินทำกินอย่างทั่วถึง

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน นายศราวุฒิ ปินกันทา ผู้ประสานงาน สหพันธ์การเกษตรภาคเหนือ จ.ลำพูน (สกน.) พร้อมด้วยสมาชิก ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง , บ้านโฮ่ง และ ป่าซาง จำนวน 50 คน เข้ายื่นหนัง สือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยมี นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.เป็นผู้รับเรื่อง

โดยสหพันธ์การเกษตรภาคเหนือ มีข้อเรียกร้องคือ ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการธนาคารที่ดิน ในพื้นที่บัญชี, ให้มีการชะลอการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะ 7 อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ โดยให้มีการดำเนินการกันพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และป่าชุมชนของพื้นที่ออก และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยยึดหลักสิทธิชุมชนและคำสั่ง คสช., ให้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายป่าไม้ ทั้ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, เร่งรัดผลักดันกฎหมายสิทธิชุมชน ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรฯ, ให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาที่ดินทดแทน สำหรับผู้ที่สูญเสียที่ดินและต้องการที่ดินทดแทนอย่างเหมาะสม, เร่งรัดให้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ผู้ประสานงานสหพันธ์การเกษตรภาคเหนือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตามที่สหพันธ์การเกษตรภาคเหนือ ได้พยายามติดตามการแก้ไขปัญหาของภาครัฐมาโดยเมื่อปี 2559 ได้ยื่นหนังสือขอแจ้งผลการดำเนินการ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ซึ่ง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มทบ. 33 ซึ่งได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ มนตรี เพื่อนำเรียนข้อเสนอของกลุ่มสหพันธ์ภาคเหนือ ที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาและรับทราบปัญหาของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกรับจากโครงการของรัฐ โดยรองนายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหา และจะช่วยเหลือ  กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไม่ยุติการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน และโครงการโฉนดชุมชน ซึ่งสมาชิกจะติดตามผลการดำเนินการ และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ด้าน รอง ผวจ.ลำพูน หลังได้รับเรื่องได้พูดคุย ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ โดยให้ศูนย์ดำรงธรรม รายงานต่อ ผวจ. และส่งเรื่องไปยังรัฐบาลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น