แม่อาย แล้งน้ำ ร้องผู้ตรวจ

แย่งน้ำ…นายสมชาย สุวรรณ์ นายกอบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้พาตัวแทนชาวนา ต.แม่สาวและ ต.แม่อาย กว่า 100 คน เข้าร้องทุกข์ต่อ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท้องที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำ (ตามข่าว)

นายก อบต.แม่สาว อ.แม่อาย พาชาวนาร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่วยแก้ปัญหาการแย่งน้ำและการใช้ที่ดินตามกฏหมาย หลังระบุส่วนราชการในท้องที่แก้ไขปัญหาล่าช้า พร้อมขอให้ย้ายออกนอกพื้นที่ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลเจ้าฝาง อ.ฝาง นายสมชาย สุวรรณ์ นายกอบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้พาตัวแทนชาวนาและคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่สาวและตำบลแม่อายประมาณกว่า 100 คน เข้าร้องทุกข์ต่อ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท้องที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดย นายก อบต.แม่สาวตัวแทนชาวนากลุ่มดังกล่าวระบุว่า เกิดจากกรณีปัญหาของสวนส้มเอกชนที่เป็นปัญหายืดเยื้อมานานยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งความโปร่งใสในการใช้พื้นที่และการแย่งน้ำชาวนา ซึ่งขณะนี้นาข้าวของชาวนาก็เริ่มแห้งตายแล้ว แม้มีการประชุมและกำหนดแนวทางร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลง การแก้ปัญหาที่ล่าช้านั้น ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเพราะข้าราชการในท้องที่ทำงานไม่ตอบสนองปัญหาของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ดังนั้นชาวนาจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ย้ายข้าราชการในท้องที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ทั้งหมด และให้เอาคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่การแก้ปัญหาจะได้รวดเร็วและเป็นธรรม และขอให้บังคับใช้กฎหมายเรื่องที่อุทยานแห่งชาติ กฎหมายป่าไม้โดยเด็ดขาดและขอให้แก้ปัญหาโดยด่วน ถ้าข้าวชาวนาตายจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เสียหายโดยประมาณค่ามิได้ และจะส่งผลเสียหายต่อชาวนาที่เป็นหนี้สินกับ ธ.ก.ส.อยู่ อย่างร้ายแรง

ในการนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เรียกนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ลงพื้นที่วันเดียวกันมาพบและรับข้อมูลตรงจากชาวนาที่มาร้องทุกข์ครั้งนี้ด้วย เพื่อรับทราบปัญหาและขอเวลาในการแก้ไขปัญหาสักระยะหนึ่งเพราะจังหวัดเพิ่งจะรับรู้สภาพปัญหา

โดยที่ชาวนาต่างยืนยันที่จะให้เปลี่ยนคณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมด เพราะแก้ปัญหาไม่ได้ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ใช้กฎหมายดำเนินการเพราะจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ชาวนาจึงขอพึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินกับทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นและย้ำว่า หากยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ อีกจากนี้ ทางชาวนาจะเดินทางไปร้องทุกข์ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธาน คสช. ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตนเองอย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น