แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ธวัชชัย ทัพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี ให้การถวายต้อนรับ อาจารย์ คณะแนะแนวการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ แนะนำการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมห้วยโป่งรวมใจ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น