มีเฮ!! กล้องติดรถยนต์ นำไปเป็นส่วนลดเบี้ยประกันได้

มีกล้อง CCTV ติดรถ ทำประกันลดได้ ร้อยละ 5-10 คปภ.แจงเห็นความสำคัญของกล้องติดรถ ในการตรวจสอบวินัยจราจรของทั้งผู้ขับและเพื่อนร่วมทางได้ เวียนหนังสือถึงบริษัทประกันตอบรับครบแล้ว ชี้ทำกับบริษัทไหนก็ได้ แต่ส่วนลดระหว่าง ร้อยละ 5-10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบริษัทจะลดให้ ชี้เงื่อนไขสำคัญจะต้องมีกล้อง CCTV ติดประจำรถตลอดช่วงระยะเวลาในการทำประกัน

วันที่ 11 มี.ค.60 นางสายขวัญ เกตุคำ ผอ.คปภ.เชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียน ที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ จะได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัย สำหรับการทำรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคำสั่งดังกล่าวนี้ ให้บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกัน ในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นๆ ในอัตราดังกล่าวข้างต้นของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ประเด็นนี้ ดร.สุทธิพลฯ แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก และ กทม.ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการขาดวินัยจราจร และไม่เคารพกฎหมายของผู้ขับขี่ ซึ่งการสร้างวินัยจราจร และป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ทำให้หลายภาคส่วนมีความห่วงใย และมีข้อเสนอแนะว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCVT) ที่ติดตั้งกับรถมีส่วนสำคัญในการตรวจสอบวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุอาชญา กรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

“จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จึงได้หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคธุรกิจประกันภัย โดยมีข้อสรุปว่าเห็นควรใช้มาตรการด้านประกันภัย  ช่วยจูงใจให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ในรถยนต์มากขึ้น เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากผู้ขับขี่มีแนวโน้มที่จะกังวลว่า มีกล้องที่ติดตั้งอยู่กับรถยนต์คันอื่นบนท้องถนนบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้การขับขี่รถยนต์ทุกครั้ง ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และคาดว่าสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนลงได้ นอกจากนี้ หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องติดรถยนต์ ยังสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ การออกคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV จะได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวอีกว่า คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ดังนั้นผู้เอาประกันภัยรายใหม่หรือรายเก่า ที่ทำหรือต่ออายุสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย โดยส่วนลดดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถดูได้ในช่องส่วนลดอื่นๆ ที่หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดกล้องและทำสัญญาประกันภัยเมื่อคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยกับบริษัทได้ในภายหลัง ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้กับรถยนต์ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งสำนักงาน คปภ. พร้อมรณรงค์และสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการแข่งขันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้เหมาะสมกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด จากการทำประกันภัยและเข้าถึงระบบการประกันภัยอย่างทั่วถึง” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าว

ด้าน นางสายขวัญ เกตุคำ ผอ.คปภ.เชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนลดตามประกาศนี้ สำหรับผู้ที่ทำประกันประเภทสมัครใจ ทังประกันชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 หรือรูปแบบต่างๆ ที่บริษัทประกันนำเสนอขายทั่วไป เมื่อไปขอซื้อประภัยรถยนต์กับบริษัทประกันทุกบริษัท ให้ผู้ซื้อประกันแจ้งให้กับบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าทราบถึงการติดตั้งกล้อง CCTV ในรถที่จะทำประกัน เพื่อขอรับส่วนลด แต่จะลดได้เท่าไร ระหว่างร้อยละ 5-10 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันนั้นๆ แต่ทุกบริษัทจะมีส่วนลดให้กับผู้ทำประกันภัยที่ว่านี้ทุกราย ซึ่งทาง คปภ. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งครบทุกบริษัท และได้รับการตอบรับจากบริษัทประกันภัยทุกบริษัทแล้วด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น