ทัศนศึกษาดูงาน การจัดการผลผลิตแปลงใหญ่

นิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ เกษตรอำเภอลี้ ลำพูน มอบหมายให้หิรัญ นันตา, เนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์, สุนทร ตะนาวศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ นำคณะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงเตรียมความพร้อมลำไย) ปี 2560 ตำบลแม่ลานนา ทราย และตำบลก้อ ทัศนศึกษาดูงาน การจัดการผลผลิตแปลงใหญ่ ณ ฐานเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น