การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น