ประชาชนชาวลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานครฯ

ประชาชนชาวลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานครฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน จำนวน 326 คน ขึ้นรถบัสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานครฯบ่ายวันนี้ ( 12 มีนาคม 2560 ) ที่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขึ้นรถบัสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนขึ้นรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก ในการเดินทางครั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้มอบ น้ำดื่ม ให้แก่ผู้เดินทาง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบ และส่งต่อให้คณะผู้เดินทางของแต่ละอำเภอสำหรับประชาชนชาวลำพูนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ในครั้งนี้ มาจาก อำเภอเมือง, อ.ป่าซาง , บ้านโฮ่ง , ลี้ , เวียงหนองล่อง และ อ.ทุ่งหัวช้าง รวม 6 อำเภอ จำนวน 326 คน เดินทางโดยรถบัสจำนวน 7 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำคณะผู้เดินทางเข้าสักการพระบรมศพฯ ในวันที่ ( 13 มีนาคม 2560 ) จากนั้น คณะเดินทางจะไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา .

ร่วมแสดงความคิดเห็น