ให้กำลังใจยุวเกษตรกร…

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน โดย อ.ไวจิตร ณ ลำพูน และ อ.กวีพันธุ์ ฟองคำ นำสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ พร้อมนี้ได้มอบแนวทางเคล็ดลับความสำเร็จ “คิดดี มีสติปัญญา ขยันอดทน ตั้งใจทำจริง”และให้กำลังใจก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรายการ My little Farm ระหว่างวันที่ 13 มี.ค.-12 พ.ค.60 ณ บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด(มหาชน) อ.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น