มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียน มาร์มาร่า วิชัยวิทยา

ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยาโดยมี เจตน์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 1 ธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และชุมพล รัตน์เลิศลบ ที่ปรึกษาโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา ร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะปาร์คโฮเทล

ร่วมแสดงความคิดเห็น