ร่วมขุดลอกฝาย กลุ่มฝายวังบัวบาน

อนุชาติ ธนัญชัย กรรมการเครือข่ายตามรอยในหลวง ฝากประชาสัมพันธ์ วันที่25 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมขุดลอกฝายกลุ่มฝายวังบัวบาน ที่ยังไม่ได้รับการขุดลอกมาก่อน จำนวน 14 ฝาย มีนักศึกษาเข้าร่วมอย่างน้อย 650 คน ในโครงการนี้ ทางเครือข่ายตามรอยในหลวง ได้ปรึกษากันทุกฝ่ายเห็นควรสนับสนุนเด็กๆ ทำงานเป็นกล้าใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนของงบประมาณที่เหลือจากการทำงานของปี 2559 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สามารถปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้ใฝ่ใจรักสิ่งแวดล้อม เด็ก ร่วมใจลงขันค่าใช้จ่ายกันเอง เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น