ชาวป่าแดดร่วมใจพัฒนา

“เทิดศักดิ์ แซ่เตี๋ยว” สมาชิกภาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดวันสตรีสากล 2560 ที่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญครั้งนี้ โดยมี “รุ่งปรีชา ปั่นแก้ว” นายกเทศมนตรีป่าแดด พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประธานพร้อมคณะกลุ่มสตรีให้การต้อนรับจากนั้นรับฟังธรรมบรรยายและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัดเกาะกลาง และวัดป่าแดด ในโอกาสนี้มี “ตุลา กิตติกุล” ผู้ใหญ่บ้านและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น