มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ธวัชชัย ทัพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 23 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ร่วมแสดงความคิดเห็น