มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยชิกะและมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่นในพิธีปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น