สายสัมพันธ์ “วันจิตโรภาส” ครั้งที่ 21

อมรรัตน์ ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตโรภาส เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น ในงานสายสัมพันธ์ “วันจิตโรภาส” ครั้งที่ 21 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์ เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น