อย.ยํ้าข่าวยาพาราเซตามอล มีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง

อย.ยํ้าอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวลวงในโลกออนไลน์ ข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัส มาชูโป ไม่เป็นความจริง ยาที่เป็นข่าวดังกล่าวไม่มีทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย ไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้ และขอให้เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ และมาตรฐานการผลิตยาของไทย หากพบว่ายาใดมีการปนเปื้อนจะต้องมีการแจ้งเตือน เรียกเก็บยาคืน ไม่ให้เล็ดลอดออกมาจำหน่ายได้ ขอให้ผู้บริโภควางใจ

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่า ห้ามกิน ยาพาราที่เขียนว่า P-500 บนแผง เพราะมีไวรัสมาชูโปปนเปื้อนในยาพาราเซตามอล แบบ 500 mg ที่มีอันตรายถึงตายนั้น สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
(อย.) ได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ ข้อเท็จจริงดังกล่าวไปแล้ว แต่ยังมีการแชร์ข้อมูลนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบยังมีการส่งต่อข้อมูลอยู่จึงขอยํ้าอีกรอบว่าไม่เป็นความจริง เพราะในภาพแผงยาที่ถูกแชร์นั้นเป็นยาที่ผลิตจากประเทศอินเดีย และยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทย และไม่มีวางขายที่ประเทศไทยแน่นอน อีกประเด็นคือ เชื้ อมาชูโปไวรัสนั้น เป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง ดังนั้นความเป็นไปได้น้อยมาที่จะที่จะปนเปื้อนตัวยาดังกล่าว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติในไทย

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอความร่วมมือว่าอย่าแชร์ข้อความดังกล่าวต่อ เพราะจะเป็นการสร้างความตระหนกให้กับผู้อื่น และขอให้เชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตในประเทศไทยต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้ง มีการกำกับดูแลทั้งก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า อย. ทำหน้าที่เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภคอย่างเข้มข้น

หากพบว่ายาใดมีการปนเปื้อนของสารอันตราย ไม่ปลอดภัยในการใช้ อย.จะเรียกเก็บยาคืน และแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว ขอให้เชื่อและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ อย่าหลงเชื่อแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ หยุดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น