ปลัดจังหวัด ชม. ให้โอวาทนักกีฬา 486 คนไปชุมพร แจกเสื้อวอร์ม เงินติดกระเป๋า

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ผอ.กกท.ภาค 5 และ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ควบคุมทีม นักกีฬา สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมในพิธีส่งนักกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ ไปร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2560

ที่ สนามกีฬาเชียงใหม่ 700 ปี นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานให้ประธาน นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาให้โอวาทนักกีฬา แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนของภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้

ซึ่งถือได้ว่าทุกท่านได้ ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว มีความโดดเด่น มีความสามารถในเชิงกีฬาเหนือกว่าผู้อื่น อีกทั้งมีความอดทนในการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง การแข่งขันกีฬาต้องมีการแพ้ ชนะ เป็นธรรมดา แต่ที่สิ่งสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะได้รับ คือ ความเป็นคนที่มีหัวใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัย รู้จักควบคุมตนเอง มีวินัยและรู้จักกฎกติกา มารยาท ทางสังคม ซึ่งผมคิดว่า ทุกท่านมีสิ่งนี้อยู่แล้วทุกคน ขอฝากความหวังในชัยชนะของจังหวัดเชียงใหม่ กับนักกีฬาทั้ง 486 คน และผู้ควบคุมทีม 117 คน

ผมขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัวและจังหวัดเชียงใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” โดยสวัสดิภาพ

หลังจากที่ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อประธาน นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ทางประธานก็ได้กล่าวว่าตามรายงานของนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนของภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าทุกท่านผ่านการคัดเลือกมาแล้ว มีความโดดเด่น มีความสามารถในเชิงกีฬาเหนือกว่าผู้อื่น อีกทั้งมีความอดทนในการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง การแข่งขันกีฬาต้องมีการแพ้ ชนะ เป็นธรรมดา แต่ที่สำคัญคือการที่ท่านทั้งหลายจะได้รับ คือความเป็นคนที่มีหัวใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัย รู้จักควบคุมตนเอง มีวินัยและกฎกติกา มารยาท ทางสังคม ซึ่งผมคิดว่า ทุกท่านมีสิ่งนี้อยู่แล้วทุกคน ขอฝากความหวังใน ชัยชนะของจังหวัดเชียงใหม่ กับนักกีฬาทั้ง 486 คน และผู้ควบคุมทีม 117 คน

ผมขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัวและจังหวัดเชียงใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง ที่เป็นเจ้าภาพร่ว โดยสวัสดิภาพ

ในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ทาง สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุดวอร์ม เสื้อยืด พร้อมกันนี้มอบเงินพิเศษให้กับนักกีฬาทั้งหมดคนละ 800 บาท ติดกระเป๋าเป็นพ็อคเก็ตมันนี่อีกด้วย ในวันเปิดการแข่งขัน นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกรรมการบริหาร จะไปร่วมขบวนพาเหรดพร้อมกับนำร่มอันเล็กจากบ่อสร้าง สันกำแพง ไปแจกในพิธีเปิดด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น