รวมพลังกันต้านหมอกควันไฟป่า

หมอกควันไฟป่ากลายเป็นปัญหาประจำปีของภาคเหนือตอนบน….ในช่วงเข้าสู่หน้าร้อนทุกปี!!

ถึงทางการจะระดมทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังในเรื่องนี้ก็พอที่จะบรรเทาเบาบางไปได้บ้าง แต่ก็ไม่หมดสิ้นไปยังมีอีกมากมายที่ไม่เข้าใจ หรือรู้ว่าทางการห้ามจุด-ห้ามเผาไม่ว่าในป่าหรือว่าที่โล่งแจ้งทำให้เกิดหมอกควันไฟปกคลุมเมืองแต่ก็ยังลักลอบฝ่าฝืน

ทั้งๆ ที่ทราบดีว่าทางการห้ามและมีความผิดทางกฎหมาย…อาจเจอโทษทั้งปรับ-ทั้งจำ แต่ก็ยังฝืนคำสั่งกันอยู่แทบทุกท้องที่!!

ก็เลยมีขึ้นมากับพิธี “สาปแช่งของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และ เผ่ากะเหรี่ยง”…ที่จะเป็นพิธีการอีกทางหนึ่งที่คนเหล่านั้นนับถือและเกรงกลัวผีป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจเกิดความเกรงกลัวกับคำสาปแช่งนี้ ซึ่งเป็นพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยภูเขา ที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองผืนป่า มาช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสาปแช่งผู้ที่เผาทำลายป่าให้เกิดความเกรงกลัวต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมอันมีค่าของชาติอีกด้วย

พิธีการนี้ที่ทางผู้ว่าฯ “ปวิณ ชำนิประศาสน์” พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ได้ออกเยี่ยมพื้นที่และร่วมเปิดกิจกรรมงานรวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ครั้งที่ 19 ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง

โดยมีนายอำเภอหญิงจอมทอง “นิติยา พงษ์พานิช” ร่วมกับประธานองค์กรเครือข่ายลุ่มแม่น้ำกลาง “มนูญ เสริมศักดิ์ตระกูล” และประชากรในท้องถิ่นกว่าครึ่งหมื่น รวมพลังฟื้นฟูและป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ม้าเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น