ออกตรวจเยี่ยมผู้ปลูกเลี้ยงลิลลี่เพื่อการส่งออก

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ออกตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงลิลลี่เพื่อการส่งออก นางไพเราะ พุ่มท่าช้าง ณ หมู่ 4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น