สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปี 2560

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปี 2560 พร้อมมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1.ประเภทหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 17 หน่วยงาน และ 2.ประเภทบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 46 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น