สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น