เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2017

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เป็นประธาน ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2017 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านแนวคิด “AIS Digital For Thais” (เอไอเอส ดิจิทัล ฟอร์ ไทย) จัดขึ้น ณ โรงภาพยนต์ เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น