นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ออกเยี่ยม บรรเทาทุกข์

นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ออกเยี่ยม บรรเทาทุกข์ จำนวน 4 ราย และมอบทุนการศึกษา 6 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด ในเขตตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา โดยมีผู้แทน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา ผู้แทน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น