เปิดงาน Smart City Forum and International Conference on Digital Arts, Media and Technology

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช.ร่วมกับ ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา และวิทยาลัยเชียงราย ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพ ICDAMT 2017 จัดงาน Smart City Forum and International Conference on Digital Arts, Media and Technology โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ สิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิด ณ โรงแรมดิเอมเพรส

ร่วมแสดงความคิดเห็น