สัมมนา โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา) ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น