เทศกาลโฮลี (Holi Festival)

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลโฮลี (Holi Festival) หรือเทศกาลสาดสี ซึ่งเทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลของชาวฮินดูที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี โดยมีการสาดสีและน้ำใส่กัน เทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลแห่งมิตรภาพ มิตรสหายได้แสดงไมตรีเข้าสวมกอดกัน ผู้ที่เคยขัดแย้งกันก็จะได้ปรับความเข้าใจและคืนสู่มิตรภาพ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาหลักสูตรปกติให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ ลานสุนทรีย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น