วันสำเร็จการศึกษา โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์


โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “วันสำเร็จการศึกษา” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศิษย์เมตตาศึกษา รุ่น 53 ชื่อรุ่น “กัญญเมตตา” ซึ่งเป็นรุ่นที่มีนักเรียนหญิงจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยมีพระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาศึกษาฯ (เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) เป็นประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา และแจกวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนที่จบหลักสูตร ได้เข้าแถวรับการกลัดดอกไม้จากผู้บริหารและคณะครู ณ ห้องประชุมวินยาภรณ์ โอกาสนี้ทางชมรมผู้ปกครอง- ครูโรงเรียนเมตตาศึกษาฯ ได้ทอดถวายผ้าป่ากองทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น