เชียงใหม่จัด เดิน-วิ่ง 720 ปี จากยอดดอย ตามรอยพ่อ ถึงกรุงเทพฯ

กลุ่มนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนักวิ่งชาติพันธุ์ และชาวต่างประเทศในเชียงใหม่ จัดโครงการ “เดิน-วิ่ง 720 ปี จากยอดดอย…ตาม รอยพ่อ” สู่กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาในการวิ่งทั้งหมด 9 คืน 10 วัน จนถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อ สักการะพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทองให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “เดิน-วิ่ง 720 ปี จากยอดดอย….ตามรอยพ่อ” สู่กรุงเทพมหานคร เพื่อสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกลุ่มนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิ่งชาติพันธุ์ และนักวิ่งชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมเปิด ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์ อ.จอมทอง

นางดวงสมร ไชยรัตน์ ประธานจัดงานเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ กลุ่มนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิ่งชาติพันธุ์ และนักวิ่งชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ มาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการในพระราชดำริมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ถึง 622 โครงการ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ และชมรม

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “เดิน-วิ่ง 720 ปี จากยอดดอย….ตามรอยพ่อ” สู่กรุงเทพมหานคร เพื่อสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกลุ่ม นักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิ่งชาติพันธุ์ และนักวิ่งชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมเปิด ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์ อ.จอมทอง

นางดวงสมร ไชยรัตน์ ประธานจัดงานเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ กลุ่มนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิ่งชาติพันธุ์และนักวิ่งชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ มาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการในพระราชดำริมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ถึง 622 โครงการ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น