อบรมโครงการศึกษาดูงานฯ ให้ผู้นำท้องที่

สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สจ.เขต อ.สันทราย จัดฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานฯ ให้กับผู้นำท้องที่ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้และดูแลช่วยเหลือราษฏรในแต่ละพื้นที่ของตนเอง กำหนดเดินทางวันที่ 21 มี.ค. 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น