ลดการตาย! ฝึกอบรมเยาวชน ช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ประสบภัยทางน้ำ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 08.00 น. จากสถิติจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานว่า ปีที่ผ่านมานั้นได้มีผู้ประสบเหตุตกน้ำจมน้ำตายต่อปี 1,400 คนต่อปี หรือวันละ 4 คน ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ เล่นน้ำ หาปลา ตกน้ำช่วยเหลือตนเอง หรือช่วยคนอื่นไม่ได้ ทั้งที่ไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนๆ เพราะไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการช่วยเหลือตัวเอง หรือช่วยคนอื่นๆได้

นายสมเจต สุวรรณ์ นายก ทต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พร้อม สท. ได้จัดทำโครงการฝึกทักษะป้องกันช่วยเหลือการจมน้ำ โดยเน้นหนักที่เยาวชนในพื้นที่ ประมาณ 100-150 คน ในปีนี้จะต้องได้รับความรู้ มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือคนอื่นได้ 100% โดยทางเทศบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ พยาบาล ต.หนองบัว ได้นำเด็กเยาวชนที่อาสาสมัครเข้ามารับการฝึกอบรมจากของจริงใน 5 วัน จนสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยผู้อื่นได้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 มี.ค. 2560 ถึง วันที่ 15 เม.ย. 2560 จำนวน 30 วัน ในการนำเด็กมาฝึก

โดยแบ่งเป็นการฝึก รุ่นละ 30-40 คนต่อครั้ง ซึ่งทุกคนจะได้รับการฝึกจากของจริงในน้ำจริง ที่สระว่ายน้ำเอนกประ สงค์ โครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ซึ่งสระน้ำเอนกประสงค์นี้จัดสร้างขึ้น โดยเงินของประชาชนใช้ทั้งเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้ง และเป็นอ่างแก้มลิงเอนกประสงค์ สามารถให้ประชาชน เยาวชนมาฝึกว่ายน้ำได้ทุกวันฟรี ที่พื้นที่แปลงสาธิตตามแนวพระราชดำริ ป่า,น้ำ,อ่างแก้มลิง บ้านปาง ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ  ที่ทางโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริได้จัดสร้างขึ้นมี 3 อ่าง เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งตามแนวปรัชญา ร.9

โดยมีเยาวชนนักเรียนอาสาสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คน มาทำการฝึกและอบรมจริง มีครูฝึกจำนวน 10 คน มาจาก ทต.หนองบัว และอาสาสมัครจากสระว่ายน้ำเอกชน พร้อมทั้งแพทย์พยาบาลจาก อ.ไชยปราการ  มาฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน ใช้วัสดุใกล้มือ หรือวัสดุที่สามารถหยิบได้ง่ายใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดน้ำอัดลมที่ทิ้งแล้ว หรือลูกบอล ผลไม้ลอยน้ำ ถุงพลาสติกเป่าลม ซึ่งสามารถที่จะโยน หรือประคองตัวไม่ให้จมน้ำ หรือช่วยตนเองและคนอื่นได้ และยังได้รับการฝึกว่ายน้ำพยุงตัวไม่ให้จมน้ำได้ ซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กจมน้ำตาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น