เชียงรายหนุนท่องเที่ยวชุมชน นำร่อง 18 แห่งรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมประกวด “ท่องเที่ยววิถีไทย…ท่องเที่ยวชุมชน” เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวด “ท่องเที่ยววิถีไทย…ท่องเที่ยวชุมชน” เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ณ โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน และประชาชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนจำนวนกว่า 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.51 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักนิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ได้แก่ วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ไร่เชิญตะวัน ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 สามเหลี่ยมทองคำ และเดินทางข้ามไปยัง สปป.ลาว ดังนั้น กิจกรรมประกวด “ท่องเที่ยววิถีไทย…ท่องเที่ยวชุมชน” เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น (Local Experience) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้ง ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตล้านนา ตลอดจนความสวยงามของธรรมชาติ

ในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้โดยตรงต่อชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนไม่น้อยกว่า 28 ชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการคัดสรร 18 ชุมชน เข้ารับการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนั้นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จัดทำแผนท่องเที่ยวชุมชนและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น