“โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยลีลาศ” ชุมชนพระบาทหนองหมู

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยลีลาศ” พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนพระบาทหนองหมู และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนฯ จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายพร้อมกัน โดยการเต้นลีลาศประกาศเสียงเพลง ณ ลานเอนกประสงค์เกาะลอย ชุมชนพระบาทหนองหมู เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น