เลี้ยงฉลองนักกีฬายกนํ้าหนัก

ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส เลอ ค๊อก ดอร์ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย พร้อม คุณบุษบา ยอดบางเตย นำทีมเลี้ยงฉลองนักกีฬายกนํ้าหนัก โดยทุกท่านได้ร่วมประทานอาหารมื้อคํ่าพร้อมเพรียงกัน ในบรรยากาศเปี่ยมด้วยความอบอุ่นที่เป็นกันเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น