เกียรติบัตรยกย่อง “ป้อเลี้ยงอี๊ด”

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ “พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข” ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้มอบเหรียญ “สยบไพรี” จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และมอบเกียรติบัตรยกย่อง “ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์” ในฐานะที่ปรึกษากองบัญชาการฯ และได้ทำคุณประโยชน์ทางราชการในการต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น