“มิสซิส เชียงใหม่” ไปเยือนที่ศรีลังกา

ได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยรัฐมนตรีหญิง “จันดรานี บันดารา” มายังมิสซิสนอร์ทเทอร์นสตาร์ ไทยแลนด์ “ระย้า เหลือหลาย” นักธุรกิจหญิงจากเชียงใหม่ที่รับตำแหน่ง “มิสซิสไทยแลนด์” เพื่อร่วมงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม ในประเทศศรีลังกา และพร้อมกันนี้เพื่อเดินทางไปลงนามความร่วมมือส่งเสริมบทบาทสตรีและเด็กกับ “มิสซิส จันดี เดลวาลา” ตำแหน่งมิสซิสศรีลังกา อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ได้รับเชิญเยี่ยมสถานที่ต่างๆ พุทธศาสนาสำคัญหลายแห่ง และร่วมพบปะนักธุรกิจและบุคคลสำคัญของประเทศ และรับมอบรางวัล บทบาทสตรีและเด็กของเอเชีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!