ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560 ณ รร.ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ในขณะที่ กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น