ผู้ว่าฯ เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ป้องกันไฟป่า พร้อมพบปะผู้นำชุมชน สร้างความเข้าใจเรื่องเผาป่า

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมพบปะผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องไฟป่าและหมอกควันโดยห้ามเผาเด็ดขาด โดยผวจ. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านปางขอน ที่ศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูงปางขอน ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่ง ผวจ. ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ไมให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด หากพบในพื้นที่ใดเกิดปัญหาไฟป่า จะมีมาตรการลงโทษ โดยจะให้ผู้นำท้องถิ่นเข้ามาพบ เพื่อทำบันทึกความรับผิดชอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผวจ. กล่าวอีกว่า ภายหลังจากการพบปะพูดคุยกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เป็นที่น่าพอใจ สำหรับการที่ทางผู้นำชุมชนได้มีการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง เรื่องเกี่ยวกับมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดในช่วง 60 วัน คือระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 17 เมษายน 2560 นี้ โดยไม่ให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น