เมืองพ่อขุนเปิดตัวแบรนด์ ท่องเที่ยว Hug Chiangrai

จังหวัดเชียงรายเปิดตัว “Hug Chiangrai” แบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดอย่างเป็นทางการ และเปิดตัวมาสคอตตัวแทนแบรนด์ที่จะร่วมกิจกรรมการตลาดและการสื่อสาร ภายใต้ชื่อ “น้องกอดอุ่น”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดเชียงรายได้มีการเปิดตัวแบรนด์ ฮักเชียงราย ซึ่งเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จากการร่วมสร้างแบรนด์ของจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างของแบรนด์ฮักเชียงราย เกิดจากจังหวัดเชียงรายที่มีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตและมีรสนิยม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีที่ดีงาม มีธรรมชาติที่สวยงาม สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่งดงาม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และเป็นเขตการค้าและการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านน้องกอดอุ่น ตัวแทนของแบรนด์ เป็นตุ๊กตาสีเขียว เป็นรูปภูเขา ที่แทนความเป็นธรรมชาติที่สดใส สดชื่นและสะท้อนเอกลักษณ์และของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี แบรนด์ฮักเชียงรายจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย ผ่านการสื่อสารการท่องเที่ยว โดยการใช้น้องกอดอุ่น บอกเล่าเรื่องราวความน่าเที่ยวน่าสัมผัส หรือน่ากอด นั่นเอง

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หลังจากได้เปิดตัวแบรนด์ ฮักเชียงราย แล้วการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายจะคึกคักมากขึ้น ซึ่งจะมีกิจกรรมจากภาคส่วนต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาจากแบรนด์มากขึ้นและเชื่อว่าจะสร้างความสนใจในการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ด้านนายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีความเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นที่น่าสัมผัส มีความสดชื่นสดใส และมีความน่าค้นหา จนรู้สึกได้ว่าเชียงรายน่ากอด ซึ่งเป็นที่มาของเชียงรายเมืองหน้ากอด หรือฮักเชียงรายนั่นเอง ซึ่งทาง ททท. จังหวัดเชียงราย จะได้ทำการส่งเสริมการใช้งานแบรนด์ฮักเชียงราย ในกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. เช่นกัน

ด้านนางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับบริหารจัดการแบรนด์ท่องเที่ยวของจังหวัด กล่าวว่า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เตรียมการด้านต่างๆ ไว้เพื่อรองรับการพัฒนาการสื่อสาร ของแบรนด์เชียงราย เช่นได้จัดทำฐานข้อมูลของแบรนด์ท่องเที่ยว พร้อมคู่มือการใช้งาน ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ที่ www.HugChiangraiBrand.com หรือเฟสบุค Hug Chiangrai Brand นอกจากนี้ยัง ได้จัดการอบรมการใช้แบรนด์ต่อผู้สนใจ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายร่วมกันต่อไปอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น