จัดท่องเที่ยววิถีไทย งานผ้าฝ้ายป่าซาง

จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 และ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 วันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 ร่วมท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับจังหวัดลำพูนและอำเภอป่าซาง จัดงานแถลงข่าว “โครงการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง” ประจำปี 2560 แหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่หน้าวัดดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง และจังหวัดลำพูน เป็นการประชาสัมพันธ์ย่านการค้า และสินค้าพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าฝ้าย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนชาวลำพูน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง กล่าวถึงนโยบายการท่องเที่ยวของอำเภอป่าซาง/งานสงกรานต์ป่าซาง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าซาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ของ อบจ.ลำพูน และ นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่แรง “งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11”กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และ “งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 ที่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง กำหนดให้วันแรกของการจัดงาน คือ วันศุกร์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี ระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน ที่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน บ้านดอนหลวงเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากหลายและน่าภาคภูมิใจ งานผ้าฝ้ายดอนหลวงเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลัก คือ ผ้าฝ้ายทอมือ ที่เป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานปี๋ใหม่เมือง ยังคงเอกลักษณ์การจัดงานในลักษณะ กาดปื้นเฮือน คือการจัดบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้านเป็นที่จำหน่ายสินค้าที่มีเพียงแห่งเดียว มีการนำเสนอวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง มีบรรยากาศของ กาดหมั้ว ที่เป็นจุดจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศลานขันโตกของชาวเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในปัจจุบัน

ถือได้ว่าการจัดงานทั้ง 2 งานนี้ ได้สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างรายได้แก่ชุมชน ไม่เฉพาะคนในท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยอำเภอและจังหวัดอื่นที่เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชมได้ตามความต้องการ มีการนำเสนอวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะสินค้าผ้าฝ้ายทอมือที่เป็นจุดเด่นของตำบลแม่แรง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นผลงานของชุมชนโดยแท้จริง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่แรง โทรศัพท์หมายเลข 0-5355-6732-3 ต่อ 0 ทุกวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น