ปฏิบัติโครงการประชารัฐ ช่วยลดขยะ-ลดการเผา

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “สากล ฐินะกุล” เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประชารัฐ “ลดขยะ ลดการเผา ลดหมอกควัน นำชุมชนผาสุก” ซึ่งมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ “ศรัณยู มีทองคำ” ได้กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับร่วมกับ “วีระชัย ไชยมงคล” กำนันตำบลป่าแดด และ “รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว” นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด รวมถึงชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯเครือข่ายคณะครูโรงเรียนเยาวชนในพื้นที่และเครือข่ายใกล้เคียงตลอดถึงชมรมรักษ์แม่ข่าและผู้นำองค์กรในพื้นที่ และ “ตุลา กิตติกุล” ผู้ใหญ่บ้านและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง สามัคคีเพื่อประโยชน์สุขท้องถิ่น ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ มานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น