ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่-เหนือ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35 ในโอกาสนี้คณะกรรมการฯ ตลอดจนปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม ด้วย ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น