กิจกรรมกีฬาชุมชน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และสตรีแม่บ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 และรณรงค์การลดปัญหาหมอกควันไฟ การจัดการขยะชุมชนด้วย ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น