หารือแนวทางการปฏิบัติราชการ แบบบูรณาการ

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าฯลำพูน เป็นประธานหารือ (มอร์นิ่ง บรีฟ) เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ แบบบูรณาการ การทำงานร่วมกันและติดตามงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการอย่างสูงสุด ซึ่งในครั้งนี้ ได้นำเรื่องหารือเรื่อง “การจัดงานลำไยลำพูน ประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมหริภุญชัย นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น