ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้กิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนตำบลหนองควาย ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ตำบลหนองควาย ขอเชิญร่วมเที่ยวชม ชิม ช้อบปิ้ง ในงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน(OTOP) ตำบลหนองควาย ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 เมยายน 2560 โดยกิจกรรมในงานมีการแข่งขัน การประกวดเขียนลายขันโตกไม้กลึง, การประกวดวาดภาพสีน้ำวัดต้นเกว๋น, การประกวดภาพถ่ายวิถีชุมชนตำบลหนองควาย, การแข่งขันตีก๋องปู่จา, การแสดงสินค้าชุมชน OTOP ของดีใน 12 หมู่บ้าน ถนนคนเดินและกาดหมั้นคัวฮอม ร่วมท้าพิสูจน์กับ “ไข่ป่ามยักษ์” ซึ่งใช้ไข่ถึงจำนวน 1,000 ฟอง กันวันที่ 2 ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.053-125070, www.nongkhwai.go.th, www.facebook.com/เทศบาลตำบลหนองควาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น