องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2560

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2560


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2560       ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน
วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่หอประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้า ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  จ.สมุทรสาคร ถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2448 พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ One stop service และระบบปฏิบัติงานแผนที่ภาษีของเทศบาลเมืองเมืองแม่เหียะ ซึ่งถือเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ การบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและลดขั้นตอน ตามนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย
โดยภาคบ่ายบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 อำเภอ ประกอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอด้วยสะเก็ด และอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรม ต่อจากนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ ต่อด้วย ผวจ.เชียงใหม่กล่าวถวายราชสดุดีเป็นเสร็จพิธี ก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปีนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น